Deuromlijsting Graniet

Deuromlijsting Graniet – Castle

Deuromlijsting Graniet – Specificaties

  DEUROMLIJSTING IN BLAUW VERZOETE GRANIET (CASTLE)  
Artikelnr afmetingkg/stukstuk/pakkg/pak
711002154100X2157951795
711402155140X2158401840
711002556100X2559251925