Deuromlijsting Graniet

Deuromlijsting Graniet – Castle

Deuromlijsting Graniet – Specificaties

    DEUROMLIJSTING IN BLAUW VERZOETE GRANIET (CASTLE)    
Artikelnr afmeting kg/stuk stuk/pak kg/pak
711002154 100X215 795 1 795
711402155 140X215 840 1 840
711002556 100X255 925 1 925